หมอพรทิพย์ ติวรุ่นน้อง วางมาตรฐานการตรวจศพโดยคนกลางที่เกิดจากการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฏหมายอย่างมีมาตรฐาน ขณะนิติวิทย์ฯ เพิ่มประสิทธิภาพด้านนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานและเครือข่ายหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์สู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2564

โดยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรที่ทำงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ย้ำ เรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การยกระดับความร่วมมือในการเก็บฐานข้อมูล DNA ร่วมกับการวางมาตรฐานการตรวจศพโดยคนกลาง ที่เกิดจากการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฏหมายอย่างมีมาตรฐาน เพื่อประสิทธิภาพในการสืบสวนในคดีความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยยกตัวอย่างคดีสำคัญหลายคดีที่ประสบความสำเร็จจากการชันสูตรศพ และการใช้นิติวิทยาศาสตร์ในการช่วยในการพิสูจน์โดยยึดกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ


ขณะที่ พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า การปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องได้รับการสนับสนุน ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ เพื่อให้บริการนิติวิทยาศาสตร์สู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาสมรรถนะและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่และเครือข่ายหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแบบบูรณาการด้านนิติวิทยาศาสตร์สู่ประชาชน

เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนการแนะนำการบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ในเรื่องการติดตามคนหาย การพิสูจน์คนนิรนาม และศพนิรนาม การเพิ่มช่องทางโมบายแอปพลิเคชั่น รวมถึงการให้บริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ด้านอื่นๆ สำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด