กรม อ. แนะ ‘ตลาดสุชาติ – ตลาดพรพัฒน์’ พื้นที่ปทุมธานี ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล ไล่โควิด-19

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตรียมส่งทีมจากศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และทีมส่วนกลาง ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน และให้คำแนะนำแนะผู้ประกอบการตลาดสุชาติ และตลาดพรพัฒน์ พื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่มีการปิดให้บริการเพื่อลดความเสี่ยง  ต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล คุมเข้มตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมขอ ความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID ของกรมอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจ ด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ

นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เป็นแบบกลุ่มก้อน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดปทุมธานี จึงมีมติให้ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เป็นเวลา 5 วัน คือตั้งแต่วันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์นี้ ได้แก่ ตลาดสุชาติ และตลาดพรพัฒน์ นั้น ล่าสุดกรมอนามัยได้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เตรียมส่งทีมจาก ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และทีมส่วนกลาง ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน และให้คำแนะนำผู้ประกอบการตลาดได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะเมื่อมีการ ระบาดของโรค ควรมีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ส่วนแผงอาหารสดต้องล้างทุกวันเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 เนื่องจากตลาดสดเป็นแหล่งจับจ่ายสินค้าของประชาชนในจังหวัด เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้บริการเมื่อกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า วิธีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลสามารถปฏิบัติได้ดังนี้

1) ล้างแผงจำหน่ายอาหารสด อาหารทะเล และแผงเนื้อสัตว์ชำแหละทุกวันด้วยโซดาไฟ ชนิด 96 เปอร์เซ็นต์ เพื่อขจัด คราบไขมัน

2) ใช้น้ำสะอาด ฉีดล้างทางเดิน ฝาผนัง และกวาดลางลงสู่ทางระบายน้ำเสีย เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกและสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดออกให้หมด

3) บริเวณที่พักขยะ ต้องเก็บรวบรวมขยะไปกำจัดให้หมดและล้างทำความสะอาด

4) บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่ปัสสาวะ ก๊อกน้ำ สายฉีดชำระหรือจุดสัมผัสที่ใช้ร่วมกันในตลาด ต้องเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดทุก 2 ชั่วโมง โดยใช้ น้ำยาทําความสะอาดหรือผงซักฟอก รวมถึงฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฟอกขาว และล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด

สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ ทำความสะอาดต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง สวมถุงมือยางและผ้ายางกันเปื้อน สวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าโดยไม่จำเป็น และหลังจากปฏิบัติงานเสร็จต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำทันที

“นอกจากนี้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID ของกรมอนามัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการภายในตลาดสด พร้อมทั้งยังคงปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการจัดทำจุดเข้า-ออก อย่างชัดเจน จัดบริการที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันตนเองแก่พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการค้าภายในตลาดและประชาชน โดยให้ยึดปฏิบัติในมาตรการหลักตลอดเวลาคือ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือก่อนและหลังเข้าออกตลาด ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล พร้อมทั้งลงทะเบียน เข้า-ออกตลาดผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 และให้สังเกต อาการตนเอง หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดขายและไปพบแพทย์ทันที” อธิบดีกรมอนามัยกล่าว