เฮงรับตรุษจีน สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า M-Pass เติมเงิน 500 บาทขึ้นไป ได้รับคืน 50 บาท ตั้งแต่ 14 ก.พ. – 30 ก.ย..64

เฮงรับตรุษจีน สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า M-Pass เติมเงิน 500 บาทขึ้นไปห ได้รับคืน 50 บาท ตั้งแต่ 14 ก.พ. – 30 ก.ย..64