รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 24,104 ราย (เพิ่มขึ้น 201 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 96 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 16 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 89 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่13,634ราย)

เสียชีวิตรวม 80 ราย (วันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 19,799 ราย(82.14%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 885 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 4,225 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 96 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพมหานคร(16) สมุทรสาคร(56) ตาก(23) นนทบุรี(1)


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 16 ราย และเข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพ(6) ชลบุรี(9)และ สมุทรปราการ(1) มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
– จากประเทศซูดาน 1 ราย
– จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 7 ราย
– จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
– จากประเทศตุรกี 1 ราย
– จากประเทศสวีเดน 3 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 107.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 79.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ74.0)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 96,806 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 483,200 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,760 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,487 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 80 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,181 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 251,604 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ อยู่ที่ 3,288 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 478 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 27 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

…………………………

ประมวลข้อมูลโดย

กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม