ประกันสังคม จัดปฐมนิเทศ การจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ตอบโจทย์ “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล”

Featured Video Play Icon

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 กระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเป็นประธานปฐมนิเทศผู้เข้ารับการจ้างงานเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานประกันสังคม ตาม “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล” โดยมีผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ นักศึกษาจบใหม่ตามโครงการฯ การจ้างงานที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ให้การต้อนรับ

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงแรงงานภายใต้กำกับดูแลของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงาน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รบผลกระทบจากโควิด-19 จึงมีนโยบายในการส่งเสริมการจ้างงาน โดยเฉพาะสำหรับ “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล”

วันนี้จึงเป็นโอกาสอันดี ที่สำนักงานประกันสังคมได้จัดปฐมนิเทศ ให้แก่นักศึกษาจบใหม่ที่มาร่วมปฏิบัติงาน ตามโครงการ เพื่อชี้แจงภารกิจ และนโยบายของกระทรวงแรงงานให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมร่วมเป็นกำลังแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไป

————————————