ตลาด อ.ต.ก. ส่ง “คืนความสุข มอบให้ผู้บริโภค” แจกฟรี! ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จากจังหวัดพะเยา จำนวน 1,000 ถุง ในวันเทศกาลแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ นี้

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดกิจกรรมส่งเสริมข้าวไทย คัดสรรข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จำนวน 1,000 ถุง จากเกษตรกรจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของไทย มอบให้ลูกค้าที่มาใช้บริการตลาด อ.ต.ก. เพื่อเป็นการขอบคุณ เพียงแค่ลูกค้าตอบแบบสอบถาม ภายในงาน รับฟรี! ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ขนาด 500 กรัม ณ ตลาด อ.ต.ก. บริเวณจุดประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าสินค้าจะหมด

……………….