คต. ชี้สถานการณ์ราคามันสำปะหลังปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง พร้อมแนะนำให้ผู้ส่งออกเร่งเก็บสต็อกมันเส้นรองรับความต้องการซื้อหลังตรุษจีน

กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ประเมินผลการแก้ปัญหาผู้ส่งออกมันสำปะหลังขายตัดราคาส่งออกกันเอง พบราคามันสำปะหลังทั้งระบบมีเสถียรภาพมากขึ้น สืบเนื่องจาก 3 สมาคมการค้ามันสำปะหลังประกาศราคาแนะนำอย่างต่อเนื่อง

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า “ในช่วงที่ผ่านมาเกิดปัญหาราคามันสำปะหลังในประเทศตกต่ำ เนื่องจากภาคเอกชนขายตัดราคาส่งออกกันเอง ซึ่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายในและพาณิชย์จังหวัดที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายในกำกับดูแล นอกจากนี้ขอให้กรมการค้าต่างประเทศ ประสานสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้กลไกของภาคเอกชนในการกำกับดูแลสมาชิกสมาคมเพื่อแก้ปัญหาการขายตัดราคาส่งออก ซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพราคามันสำปะหลังทั้งระบบ”

“ปัจจุบัน (9 กุมภาพันธ์ 2564) 3 สมาคมการค้ามันสำปะหลังได้ประกาศราคาแนะนำแล้ว 4 ครั้ง ส่งผลให้ราคารับซื้อมันสำปะหลังในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดราคารับซื้อหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% เฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.40-2.55 บาท/ก.ก. โดยในช่วงที่ผ่านมากรมการค้าต่างประเทศได้ประชุมร่วมกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาการขายตัดราคาส่งออกจะหมดไป และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งเกษตรกร ลานมัน และผู้ส่งออก จะได้รับราคาที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลไกตลาดโลก นอกจากนี้กรมฯ เข้มงวดการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยพักทะเบียนผู้นำเข้ามันสำปะหลังที่ตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้ามันสำปะหลังที่นำเข้าไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน มีความชื้นและสิ่งเจือปนสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด 3 รายและพักการใช้งานระบบนำเข้ามันสำปะหลัง 10 ราย เนื่องจากผู้นำเข้าแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมาตรการดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาการนำเข้ามันสำปะหลังที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานและราคาต่ำได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ราคามันสำปะหลังในประเทศปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดีคาดว่าประเทศจีนจะมีความต้องการซื้อสินค้ามันเส้นเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลังเทศกาลตรุษจีน เนื่องจากราคาข้าวโพดจีนยังอยู่ในระดับสูงและอยู่ในช่วงขาขึ้น ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาผลผลิตมันสำปะหลังของไทยได้ออกสู่ตลาดไปเป็นจำนวนมากแล้ว จึงขอแนะนำผู้ส่งออกให้เร่งเก็บสต็อกมันเส้นรองรับความต้องการซื้อของจีนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น” นายกีรติฯ กล่าวปิดท้าย

อนึ่ง ในปี 2563 ไทยส่งออกสินค้ามันสำปะหลังรวม 7.119 ล้านตัน มูลค่า 2,672.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.90 และ 2.68 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกรวม 6.598 ล้านตัน มูลค่า 2,603.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตลาดส่งออกสินค้ามันเส้นที่สำคัญคือ จีน ที่มีภาษีนำเข้าเป็น 0% ตั้งแต่ปี 2549 ภายใต้ FTA ASEAN-China โดยจีนนำเข้ามันสำปะหลังจากไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาข้าวโพดจีนซึ่งเป็นสินค้าทดแทนมันสำปะหลังที่สำคัญได้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดยปัจจุบันราคาข้าวโพดจีน ณ มณฑลซานตง เฉลี่ยอยู่ที่ 3,080 หยวนต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.51 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 1,817 หยวนต่อตัน
………………………………….
10 กุมภาพันธ์ 2564