กพร. ทำบุญพระกฐินพระราชทานวัดพายัพ นครราชสีมา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทำบุญเนื่องในโอกาสถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอารามหลวงวัดพายัพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวง พร้อมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยสืบไป

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าในวโรกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ไปถวายยังพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวงวัดพายัพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกพร. ผู้มีจิตศรัทธา รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงิน 1,786,964 บาท เพื่อนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวง พร้อมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้สืบต่อไป

วัดพายัพเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ในเขตกำแพงเมืองเก่าทางด้านทิศพายัพของเสาหลักเมือง จึงตั้งชื่อว่า “วัดพายัพ” โดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับสร้างเมืองนครราชสีมา ได้จดทะเบียนเป็นวัดในพุทธศาสนาตามระเบียบกรมศาสนา พ.ศ. 2508 และขึ้นเป็นพระอารมหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2551

โดยมีองค์ประกอบ เช่น พระอุโบสถ สถาปัตยกรรมประยุกต์ศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สร้างขึ้นเพื่อเป็นปริศนาธรรมและอนุสรณ์แด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระประธานในอุโบสถ พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาห้อยพระบาท สูง 3.69 ม. จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปในถ้ำชันตา ประเทศอินเดีย กำแพงแก้ว ก่อโดยอิฐ เสากลม ทรงไทยแบบเสาตะลุงล่ามช้าง ยอดเสาลูกแก้วเม็ดทรงมัณฑ์ กุฏิวายุภักษ์ อาคารทรงไทย 2 ชั้น เป็นสำนักงานเจ้าอาวาส ชั้นล่างเป็นถ้ำหินงอกหินย้อยจำลอง หอพระธรรมจักร เป็นลักษณะทรงไทยประยุกต์ รูประฆังยอดโดมติดวงล้อธรรมจักร เพื่อประกาศว่าวัดพายัพเป็นศูนย์ประกาศพระธัมมจักรกัปปวัตตนสูตรการศึกษา จึงเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความงดงามในภาคอีสาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่า และเป็นแหล่งแสวงบุญที่สำคัญด้วย