พยากรณ์อากาศประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพของตนเองในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับลมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้มีฝนบางพื้นที่

คาดหมายสภาวะอากาศและผลกระทบต่อฝุ่นละออง ในช่วงวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2564 ลมที่พัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีกำลังปานกลาง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีแนวโน้มการสะสมฝุ่นละอองลดลงเป็นส่วนใหญ่

วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2564 ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงทำให้การสะสมฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น สำหรับภาคใต้มีลมพัดปกคลุมต่อเนื่องและมีฝนตกบางพื้นที่ ทำให้การสะสมฝุ่นละอองมีน้อยตลอดช่วง

สำหรับสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง ช่วงวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2564
ตรวจพบแผ่นดินไหวขนาด 4.2 มีศูนย์กลางอยู่ที่อ่าวเบงกอล แผ่นดินไหวขนาด 1.7 มีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และขนาด 3.5 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด