ก.แรงงาน จัดโปรแรงคอร์สยานยนต์รับกระแสสมัครล้น

ก.แรงงาน จัดคอร์สยานยนต์มี.ค. 10 หลักสูตรฟรี! ตอบรับกระแสแห่สมัครล้น ย้ำต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ยังคงเน้นย้ำให้กพร. เร่งดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่พนักงานสถานประกอบกิจการ ช่างฝีมือ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และที่สำคัญต้องแก้ปัญหา ขาดแคลนกำลังแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ซึ่งยังคงมีความต้องการแรงงานฝีมือเป็นจำนวนมากในการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน กพร. ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ หรือ AHRDA เร่งดำเนินการจัดฝึกอบรมทุกหลักสูตรทุกรูปแบบให้ครบวงจรอุตสาหกรรมดังกล่าว

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า สถาบัน AHRDA จัดโปรแกรมการฝึกอบรมทุกเดือน สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้รับกระแสตอบรับที่ดี หลายหลักสูตรมีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวนที่กำหนด 20-25 คนอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถรับเพิ่มเติมได้ เนื่องจากระหว่างการฝึกอบรมต้องการให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อตอบรับกระแสความต้องการดังกล่าว สถาบัน AHRDA เร่งจัดโปรแกรม การฝึกอบรมเดือนมีนาคม 2564 ให้แก่ผู้สนใจได้สมัครพัฒนาทักษะฝีมือ ดังนี้ (1) การตรวจติดตามและการใช้ 5 Core Tools ในการตรวจติดตามใน IATF 16949:2016 (อบรมระหว่างวันที่ 2-4 และ 8-9 มี.ค. 64) (2) การพัฒนาหัวหน้างานในการผลิตแบบ Monozukuri (วันที่ 8-10 และ 15-16 มี.ค. 64) (3) ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 (วันที่ 10-12 และ 18-19 มี.ค. 64) (4) การควบคุมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ (วันที่ 11-12 และ 17-19 มี.ค. 64) (5) การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 (วันที่ 13-14 และ 19-21 มี.ค. 64) (6) การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2 (วันที่ 15-16 และ 22-24 มี.ค. 64)

“(7) การใช้เครื่อง CMM เพื่อการตรวจสอบชิ้นส่วนยายนต์ (วันที่ 14, 20-21 และ 27-28 มี.ค. 64) (8) ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 (วันที่ 16-18 และ 22-23 มี.ค. 64) (9) การควบคุมเครื่อง CNC Software Mach 3 และ Arduino (วันที่ 17-19 และ 25-26 มี.ค. 64) และ (10) ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 2 (วันที่ 20-21 และ 27-29 มี.ค. 64) ทุกหลักสูตรฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 20-25 คน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น วัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเข้าอบรมทุกครั้ง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น คาดว่าจะมีผู้สนใจสมัครจำนวนมากเช่นเดียวกับเดือนกุมภาพันธ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจรีบสมัคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dsd.go.th/ahrda และ www.facebook.com/Ahrda Dsd หรือติดต่อสอบถามที่เบอร์โทร 0 2315 3789, 063 328 5885” อธิบดีกพร. กล่าว

……………………………….