#พยากรณ์อากาศภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

วันนี้ มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียสสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนตกบางแห่ง

สำหรับภาคกลางมีลักษณะอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ลักษณะอากาศเช่นนี้เกษตรกรควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน ให้เหมาะสมเพื่อปองกันสัตวเลี้ยงปรับตัวไม่ทันเนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลง

สำหรับกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีลักษณะอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ การสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือpm 2.5 ยังคงมีการสะสมอยู่

สำหรับภาคตะวันออกมีลักษณะอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ลักษณะอากาศเช่นนี้เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืช จําพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก

คลื่นลมบริเวณภาคตะวันออกทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ในช่วงนี้ บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ

สามารถติดตาม สอบถามได้ที่สายด่วน 1182
เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th​
แอปพลิเคชั่น thai weather
Facebook youtube Channel twitter กรมอุตุนิยมวิทยา
และ สถานีวิทยุกระจายเสียง ของกรมอุตุนิยมวิทยา

” อุตุนิยมวิทยายุคใหม่ แจ้งข่าวฉับไว ใส่ใจปวงชน “