“บขส.!! ไว้วางใจให้การบินไทยผลิตอาหารกล่องและเครื่องดื่มแก่ผู้โดยสารบนรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 เริ่ม 1ธันวาคมนี้!!

วันที่ 16 พ.ย. 61 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายอาหารกล่องและเครื่องดื่มเพื่อให้บริการผู้โดยสารบนรถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ระหว่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ขนส่ง จำกัด โดยมี นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด และนายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน บริษัท การบินไทยฯ ร่วมลงนามสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ มีนายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทยฯ ร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมด้วยพลโทสุรพล ตาปนานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด นางดนุชา ยินดีพิธ กรรมการบริษัทฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2562 บริษัทฯ มีแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการในเรื่องคุณภาพอาหารกล่องและเครื่องดื่ม บนรถโดยสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในเที่ยวไปและเที่ยวกลับ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด

บขส. จึงได้ดำเนินการประกวดราคาจัดซื้ออาหารกล่องและเครื่องดื่มบริการผู้โดยสารบนรถโดยสาร ปรับอากาศชั้น 1 ทุกมาตรฐาน ในเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจขอรับเอกสารประกวดราคาทั้งสิ้น 26 ราย และมีผู้เสนอราคา จำนวน 7 ราย โดย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประกวดราคา เสนอราคา อาหารกล่องบริการบนรถโดยสารวีไอพี มาตรฐาน 1 (ก) , 4 (ก) จำนวน 766,270 ชุด และอาหารกล่องบริการบนรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 มาตรฐาน 1 (พ), 4 (พ), 1(ข), 4 (ข) จำนวน 13,587,870 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 333,826,590 บาท ซึ่งราคานี้ต่ำกว่าราคากลางและกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับจัดซื้ออาหารกล่องที่ได้ตั้งไว้ จำนวน64,631,259 บาท ทั้งนี้สัญญามีกำหนดเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน บริษัท การบินไทยฯเปิดเผยว่าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายครัวการบิน มีความยินดีที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ขนส่ง จำกัด ให้เป็นผู้ผลิตอาหารกล่องและเครื่องดื่มเพื่อให้บริการผู้โดยสาร บนรถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1โดยจะผลิตอาหารกล่องซึ่งในแต่ละกล่องบรรจุขนมไทยและ ขนมเบเกอรี่หรือขนมทั่วไป พร้อมเครื่องดื่ม เพื่อจัดส่งให้แก่บริษัท ขนส่ง จำกัด นอกจากนี้ฝ่ายครัวการบินจะผลิตอาหารกล่องบรรจุขนมเมนูพิเศษที่สอดคล้องกับเทศกาลสำคัญต่างๆ รวมทั้งเส้นทางเดินรถไปในแต่ละภูมิภาค เช่น พายไส้อั่ว เพื่อให้บริการในเส้นทางสู่ภาคเหนือ หรือขนมปังไส้ไก่ที่มีรสชาติจัดจ้าน ให้บริการในเส้นทางสู่ภาคใต้ เป็นต้น โดยเมนูเบเกอรี่ที่ให้บริการทั้งหมดจะเป็นเบเกอรี่ฮาลาล ซึ่งผู้โดยสารทุกท่านสามารถรับประทานได้ สำหรับขนม เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ต่างๆ ที่บรรจุภายในกล่อง รวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ฝ่ายครัวการบิน

บริษัท การบินไทยฯจัดเตรียมเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารบนรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1บริษัท ขนส่ง จำกัด นั้นได้รับการคัดสรรคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของฝ่ายครัวการบิน ซึ่งดำเนินการผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบินการบินไทยและสายการบินลูกค้ามากกว่า 60 สายการบิน นอกจากนี้ฝ่ายครัวการบินยังดำเนินธุรกิจภาคพื้นที่เกี่ยวข้องกับอาหาร โดยมีกระบวนการผลิตอาหารและบริการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและองค์การอนามัยโลก อาทิ ระบบจัดการคุณภาพ (ISO 9001 : 2015) ระบบการประกันความปลอดภัยของอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Points : HACCP) ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices : GMP)

การลงนามสัญญาร่วมกันครั้งนี้ นับเป็นการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เพิ่มของหน่วยธุรกิจ บริษัท การบินไทยฯ ภายใต้พันธกิจหลักในการให้บริการด้วยเสน่ห์แห่งความเป็นไทยบนมาตรฐานระดับสากล เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ขนส่ง จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม!!

 

#กองสื่อสารองค์กรและการตลาด

#บริษัท ขนส่ง จำกัด!!