ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ศปก.จ.อย) จัดประชุมวางแนวทางสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เตรียมจัดกิจกรรมของหน่วยงานราชการ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ศปก.จ.อย) โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลัดจังหวัด รอง ผอ.รมน.จ.อย. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฯ หน่วยงานภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกัน 12 วันแล้ว มีผู้ป่วยสะสมรวมทั้งสิ้น 44 ราย ยังรักษา 1 ราย ทั้งนี้ จังหวัดฯ ยังคงตรวจค้นหาเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและสกัดกั้นไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ประธานฯ ได้หารือแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัด โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการจัดงานโครงการต่างๆ ของหน่วยงานราชการ ให้มีการเตรียมดำเนินงานหลังจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 เริ่มดีขึ้น

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า สถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 ของจังหวัดฯ เริ่มดีขึ้น ถือเป็นความโชคดีที่เราได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับไว้ก่อน จึงมีมาตรการผ่อนคลายให้เปิดกิจการต่างๆได้ โดยยังคงให้ทุกอำเภอตรวจติดตามกิจการต่าง ๆ ที่ให้ปิดและได้รับการผ่อนคลายมาตรการให้ดำเนินการตามแนวทางของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด และให้เน้นย้ำทำความเข้าใจไปสู่ประชาชนและประกอบการเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการเดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุมสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง แนวทางการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการ ประชาชน และสถานประกอบการ

รวมถึงมาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ตามคำสั่งจังหวัดที่ 290/2564 ตลอดจนประเด็นสำคัญของคำสั่งจังหวัดฯ ที่ 257/2564 เรื่องการจัดประชุมอบรม สัมมนา จะต้องถือปฏิบัติตามคำสั่งที่ 4073/2563 สำหรับการจัดงานไม่เกิน 300 คน ให้จัดได้ตามมาตรการที่กำหนด กรณีเกิน 300 คน ให้เสนอแผนการจัดงานไปที่อำเภอในพื้นที่พิจารณาตรวจสอบให้เป็นไปตามคำสั่งเบื้องต้น พร้อมนี้ จังหวัดได้เร่งรัดภาครัฐจัดกิจกรรมโครงการต่าง และขอเชิญชวนให้ภาคธุรกิจได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อบูรณาการการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 เริ่มดีขึ้น ภายใต้ยังคงมาตรการสำคัญคือ การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย ลงทะเบียนผ่านแอปพิเคชั่นไทยชนะควบคู่กับการโหลดแอป “หมอชนะ” ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19