กทม.มอบถังดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้งแก่ 39 ชุมชนย่านคลองเตย

วันที่ 10 ก.พ.64 เวลา 17.00 น. นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้งให้แก่ชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตย โดยมี นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตย ประธานชุมชน กรรมการชุมชน และตัวแทนจากชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตคลองเตย ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าห้องฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานเขตคลองเตย

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ห่วงใยและให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนต่างๆ ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้มอบหมายให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดซื้อจัดหาเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้งให้แก่ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเหตุอัคคีภัยในชุมชน อีกทั้งในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยในปีนี้จะตรงกับวันที่ 12 ก.พ.64  ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนจะทำพิธีไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ด้วยการจุดธูปเทียน การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง และการจุดประทัด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว หากไม่ระมัดระวังอาจก่อให้เกิดอัคคีภัย อันนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้ อีกทั้งชุมชนที่บ้านเรือนมีลักษณะเป็นไม้เก่าอยู่อาศัยหนาแน่น จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และการลุกลามของไฟได้ง่าย

โดยวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 64 สำนักงานเขตคลองเตย จึงได้มอบเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง ซึ่งได้รับการจัดสรรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งวดที่ 1 จำนวน 554 เครื่อง งวดที่ 2 จำนวน 554 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 1,108 เครื่อง และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสรรงวดที่ 3 อีกจำนวน 629 เครื่อง เพื่อมอบให้แก่ชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตย จำนวน 39 ชุมชน อันเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตยด้วย
—–