บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับการจัดอันดับความยั่งยืนขององค์กรในระดับ “SAM Gold Class” จาก S&P Global พร้อมได้เผยแพร่ใน The Sustainability Yearbook 2021 จากผลการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการเติบโตแบบยั่งยืนที่โดดเด่นสะท้อนความเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก

Featured Video Play Icon

​รายงานข่าวจาก บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ เปิดเผยว่า ได้รับการจัดอันดับด้านความยั่งยืนขององค์กรระดับ “SAM Gold Class” ในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และได้ประกาศเผยแพร่ไว้ใน The Sustainability Yearbook 2021 ที่จัดทำโดย S&P Global ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืน ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ในการประเมินผลการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกใน 61 อุตสาหกรรม ผ่าน 7,033 บริษัท และมีเพียง 631 บริษัทเท่านั้น ที่ได้อยู่ใน The Sustainability Yearbook 2021ที่สำคัญ “บีทีเอส กรุ๊ปฯ” ยังเป็นบริษัทด้านคมนาคมขนส่งทางรางแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับเลือก แสดงให้เห็นถึงความเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก และตอกย้ำความมีมาตรฐานในด้านการบริหารและการให้บริการกับประชาชน ในระบบขนส่งมวลชนมาอย่างยาวนานกว่า 21 ปีผ่านระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส และให้บริการกับประชาชนไปแล้วกว่า 3,500,000,000 เที่ยวคน และปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว 60 สถานี รวมระยะทาง 68.25 กิโลเมตร

​นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายที่สำคัญของ “บีทีเอส กรุ๊ปฯ” ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องผ่านกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้แก่ 4 กลุ่มบริษัทของบีทีเอสได้นำไปปฏิบัติ ได้แก่ ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน, ธุรกิจสื่อโฆษณา, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ โดยอาศัยประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญ ในการพิจารณาตัดสินใจในกระบวนการดำเนินธุรกิจ และยึดหลักการดำเนินงานที่โปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวทาง ESG หรือ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) โดยกลุ่มบริษัทของประเทศไทย ที่ได้รับการประเมินในระดับ Gold Class มีมากที่สุด เมื่อเทียบกับทุกประเทศถึง 11 บริษัท และหนึ่งในนั้นก็มี “บีทีเอส กรุ๊ปฯ” รองลงมาคือกลุ่มบริษัทในสหรัฐอเมริกา 9 บริษัท, กลุ่มบริษัทในญี่ปุ่น 6 บริษัท และกลุ่มบริษัทในเกาหลี-ไต้หวัน 4บริษัท

​อีกทั้งกลุ่มบริษัทของประเทศไทยยังได้รับการประกาศเผยแพร่ใน The Sustainability Yearbook 2021 ถึง 29 บริษัท มากที่สุดเป็นอันดับ 7 ของโลก ส่วนอันดับ 1 – 6 ของโลกที่ได้รับการประกาศเผยแพร่ได้แก่ กลุ่มบริษัทของสหรัฐอเมริกา 92 บริษัท, กลุ่มบริษัทของญี่ปุ่น 78 บริษัท, กลุ่มบริษัทของสหราชอาณาจักร 37 บริษัท, กลุ่มบริษัทของฝรั่งเศส 35 บริษัท, กลุ่มบริษัทของไต้หวัน 32 บริษัท และกลุ่มบริษัทของเกาหลีใต้ 30 บริษัท