รมว.สุชาติ มอบ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ เปิดประชุม “แรงงานสัมพันธ์มิตรไมตรี” องค์กรแรงงานชลบุรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดการประชุม “แรงงานสัมพันธ์มิตรไมตรี” องค์กรแรงงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในภาวะวิกฤต แก้ไขปัญหาต่างๆ ในแนวทางที่ยั่งยืน ตามนโยบาย “MOL Agenda รวมไทยสร้างชาติ ปี 2564”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม “แรงงานสัมพันธ์มิตรไมตรี” ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเครือข่ายแรงงานกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ปรึกษาหารือร่วมกันตลอดจนรับฟังปัญหาจากองค์กรแรงงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นนโยบาย “MOL Agenda รวมไทยสร้างชาติ ปี 2564” ของ กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกในภาวะวิกฤติ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในแนวทางที่ยั่งยืน เพื่อคุ้มครอง ดูแลสิทธิความเป็นธรรมในการจ้างงาน คุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน และรักษาสภาพการจ้างงานให้คงไว้ ณ ห้องประชุมมารีน่า โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตามที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ภายใต้การกำกับดูแลกระทรวงแรงงานของ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้ช่วยดูแลพี่น้องแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมทั้งนายจ้าง ผู้ประกอบการให้เหมือนคนในครอบครัว แต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมาย และได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ได้มีมาตรการเยียวยาลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชื่อ “โครงการ ม.33 เรารักกัน” เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19