กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังป่วยด้วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย แนะยึดหลัก“3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนให้ระมัดระวังป่วยด้วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย    ในพื้นที่ที่ยังมีฝนตกและมีน้ำท่วมขัง ซึ่งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ เผยข้อมูลปีนี้พบผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายกว่า 600 ราย ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมแนะยึดหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกและกรมควบคุมโรคกล่าวว่า ในช่วงนี้พื้นที่ภาคใต้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง เกิดน้ำท่วมขังตามท้องถนนและภาชนะต่างๆ อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ทำให้ประชาชนเสี่ยงที่จะเป็นโรคไข้ปวดข้อยุงลาย สถานการณ์โรค ไข้ปวดข้อยุงลายทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 10 พฤศจิกายน 2561 พบผู้ป่วยทั้งหมด 642 ราย     ซึ่งเป็นผู้ป่วยในพื้นที่ภาคใต้จำนวน 638 ราย ส่วนจังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับ คือ นราธิวาส 218 ราย สตูล 213 ราย สงขลา 157 ราย ตรัง 21 ราย และ ภูเก็ต 11 ราย

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาที่มียุงลายสวนและยุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรค พบได้ทุกกลุ่มอายุ จะมีอาการคล้ายไข้เลือดออก แต่ต่างกันที่ไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด จึงไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจนถึงมีการช็อก โดยลักษณะอาการคือมีไข้ ออกผื่นและมีอาการปวดข้อ ข้อบวมแดง เริ่มจากบริเวณข้อมือ ข้อเท้า และข้อต่อแขนขา อาการจะหายภายใน 1-12 สัปดาห์ ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวดข้อเกิดขึ้นได้อีกภายใน 2-3 สัปดาห์ต่อมา หากประชาชน  มีอาการดังกล่าวควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว

นายแพทย์อัษฎางค์ กล่าวอีกว่า กรมควบคุมโรค ขอแนะนำให้ประชาชนให้ยึดหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่  ทั้งนี้ จะสามารถป้องกันได้ 3 โรคในคราวเดียวกัน คือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3.ไข้ปวดข้อยุงลาย ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

*******************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง/ สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค