ขอเชิญ Startup รุ่นใหม่ สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรPanorama Insurance for Startup

หลักสูตร Panorama Insurance for Startup เป็นหลักสูตรที่สำนักงานคปภ.และ ศูนย์ Center of InsurTech (CIT) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่ม StartUp และ Developer ให้สามารถต่อยอดในการสร้างเทคโนโลยีด้านการประกันภัย (InsurTech) อย่างมีประสิทธิภาพ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม

https://cit.oic.or.th/VIEW/CIT_SEMINAR.aspx