พยากรณ์อากาศภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

เนื่องจาก คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนเข้าปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วนะคะ แต่ยังคงมีลมใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุม ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้ภาคกลาง ภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนฟ้าคะนองได้ในบางพื้นที่และอุณภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส

สำหรับภาคกลาง มีลักษณะอากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียสลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ลักษณะอากาศเช่นนี้เกษตรกรควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน ให้เหมาะสมเพื่อปองกันสัตวเลี้ยงปรับตัวไม่ทันเนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลง

สำหรับกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีลักษณะอากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ การสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือpm 2.5 ยังคงมีการสะสมอยู่

สำหรับภาคตะวันออก มีลักษณะอากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ลักษณะอากาศเช่นนี้เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืช จําพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก

คลื่นลมบริเวณภาคตะวันออก ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ในช่วงนี้บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศเย็นในตอนเช้าและสภาพอากาศในช่วงนี้ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด

สามารถติดตาม สอบถามได้ที่สายด่วน 1182
เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th​
แอปพลิเคชั่น thai weather
Facebook youtube Channel twitter กรมอุตุนิยมวิทยา
และ สถานีวิทยุกระจายเสียง ของกรมอุตุนิยมวิทยา

” อุตุนิยมวิทยายุคใหม่ แจ้งข่าวฉับไว ใส่ใจปวงชน “