รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 23,746 ราย (เพิ่มขึ้น 189 ราย)

-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 123 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 10 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 56 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่13,439ราย)

เสียชีวิตรวม 79 ราย (วันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต) รักษาหายป่วยแล้ว 18,366 ราย(77.34%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 956 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 5,301 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ123 ราย มีรายละเอียดดังนี้ จาก กรุงเทพมหานคร(9) สมุทรสาคร(109) สมุทรสงคราม(2) เพชรบุรี(3)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 รายและเข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพ(6) ชลบุรี(2)และ สมุทรปราการ(2) มีรายละเอียดดังนี้

– จากประเทศโรมาเนีย 2 ราย

– จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย

– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย

– จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย

– จากประเทศเม็กซิโก 1 ราย

– จากประเทศญี่ปุ่น 2 ราย

– จากประเทศสวีเดน 2 ราย

สถานการณ์โลกในวันนี้

– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 107 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.3 ล้านราย(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 78.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ73.7)

– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 87,031 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 476,405 ราย

– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,947 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97

– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก

สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,427 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 154 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,177 ราย

– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 245,552 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ อยู่ที่ 3,100 ราย

– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 476 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย

– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย

– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 49 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย