ปภ. แนะป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตุรษจีน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนเทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติภัยสูง แนะประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ โดยดับไฟเตาหุงต้มอาหารและธูปเทียนให้สนิททุกครั้ง เผากระดาษเงิน กระดาษทองในภาชนะที่ปิดมิดชิด ไม่ควรจุดประทัดในพื้นที่เสี่ยงเพลิงไหม้และเสี่ยงอันตราย

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีนมักมีการจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไหว้บรรพบุรุษ เผากระดาษเงินกระดาษทอง และบางพื้นที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองโดยการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัย จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ โดยเฉพาะการใช้ก๊าซหุงต้มและเชื้อเพลิงประเภทอื่นประกอบอาหารปิดเตาแก๊สและวาล์วถังก๊าซทุกครั้งหลังใช้งาน จุดธูปเทียนในภาชนะทนไฟและดับไฟ ให้สนิททุกครั้งหลังใช้งานหรือก่อนออกจากบ้าน เผากระดาษเงิน กระดาษทองในภาชนะทนไฟที่ปิดมิดชิด จะช่วยป้องกันสะเก็ดไฟปลิวไปติดวัสดุอื่น จนทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะโคมไฟประดับและไฟกะพริบบริเวณศาลเจ้าที่จีน (ตี่จู่เอีย) รวมถึงปิดสวิตซ์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานหรือก่อนออกจากบ้าน นออกจากนี้ ไม่จุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงในพื้นที่เสี่ยงเพลิงไหม้ โดยเฉพาะภายในบ้านเรือน ใกล้แนวสายไฟฟ้าและวัสดุที่ติดไฟง่าย ควรจุดในที่โล่งแจ้งและออกห่างจากบริเวณที่จุดประทัดในระยะไม่ต่ำกว่า 10 เมตร ไม่เข้าใกล้ประทัดที่จุดไฟแล้ว เพื่อป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นเข้าตา ทำให้ตาบอด รวมถึงไม่นำประทัดที่จุดไฟไม่ติดหรือดับก่อนระเบิดมาจุดซ้ำ  เพราะอาจระเบิดและทำให้เกิดอันตรายได้ ทั้งนี้ การประกอบพิธีกรรมตามประเพณีปฏิบัติตามในช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยความระมัดระวังถือเป็นการเริ่มต้นการดำเนินชีวิตที่เป็นสิริมงคลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความปลอดภัย ท้ายนี้  ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์“ปภ.รับแจ้งเหตุ1784”โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

………………………………………….