กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช.ครบรอบ ๑๙ ปี ภายใต้แนวคิด ปลูกกล้าในหัวใจ ปลุกคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางประภาวดี สิงหวิชัย (เลขานุการกรม กรมกิจการผู้สูงอายุ) ผู้แทนจากกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ ๑๙ ปี พร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เพื่อสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ณ อาคาร ๔ สำนักงาน ป.ป.ช. ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/, https://www.facebook.com/OlderDOP