สคบ.จัดกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยช่วงสงกรานต์และปิดเทอม ณ สวนสยาม

วันพุธที่ 11 เม.ย 61 เวลา 13.30 น. นายสุรพันธ์ ตันยุวรรณะ รัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในการจัดกิจกรรม”ตรวจสอบวามปลอดภัย”เพื่อป้องปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภค(ช่วงเทศกาลสงกรานต์และช่วงปิดภาคการศึกษา)

ในช่วงเทศการสงกรานต์ของทุกปี สถานที่หลายแห่งจะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเล่นน้ำ ซึ่งมักจะมีคนบางกลุ่มนำเครื่องเล่นฉีดน้ำทีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง มาใช่ในการเล่น ทำให้เกิดการบาดเจ็บในการเล่นแต่ล่ะครั้ง โดยเฉพาะหากกระทบส่วนที่บอบบางเช่น ใบหน้า ดวงตา อาจจะเกิดอันตรายถึงกับตาบอดได้และหากฉีดน้ำไปยังผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ

คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง ซึ่งถือว่าเป็นความผิดตาม พ.ร.บ คุ้มครองผู้บริโภค มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 5 แสนหรือทั้งจำทั้งปรับ หากเป็นผู้ผลิตหรือนำเข้าในราชอาณาจักรเพื่อขาย มีโทษจำคุกไม่เกิน สิบปีหรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ