สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงสาธารณสุข ถวายพระสงฆ์ ณ วัดบางกระเบา จ.ปราจีนบุรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงสาธารณสุข นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดบางกระเบา ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมมอบตู้ยาตำราหลวงและทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในความอุปถัมภ์ของวัดบางกระเบา

เช้าวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่วัดบางกระเบา จังหวัดปราจีนบุรี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 โดยมีนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธี

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกลกล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงสาธารณสุข นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดบางกระเบา จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบำรุงพระอาราม มีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 2,968,012 บาท และมอบตู้ยาตำราหลวง ทั้งหมด 5 ชุด แก่วัดบางกระเบา 1 ชุด โรงเรียนอีก 4 แห่ง พร้อมบริจาคแห่งละ 10,000 บาท

สำหรับเครื่องพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2561 ประกอบด้วย 1.เครื่องสักการะบูชา ได้แก่ ผ้าห่มพระประธาน 1 ผืน เทียนพระปาติโมกข์ 1 ชุด 2.องค์พระกฐิน ได้แก่ ไตรจีวร บาตรอย่างดีพร้อมถุงบาตร โคมไฟตั้งโต๊ะ ช้อนส้อมคาว-หวานพร้อมซองบรรจุ ปิ่นโตสแตนเลส กระติกน้ำไฟฟ้า ขนาดบรรจุ 2.5 ลิตร พรม หมอนหนุนพร้อมปลอกหมอนสีเหลือง ผ้าแพรสีเหลือง อย่างละ 1 ชุด 3.เครื่องมือโยธา ได้แก่ ชุดอุปกรณ์เครื่องมืองานช่างทั่วไป 1 กล่อง ประกอบด้วย ไขควง ค้อน คีม

วัดบางกระเบาเป็นวัดอารามหลวงชั้นตรี ห่างจากตัวเมืองปราจีนบุรีประมาณ 20 กิโลเมตร เดิมชื่อวัดน้อยนางหงส์ สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2380 โดยนายน้อยกับนางหงส์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2441 ต่อมาชาวบ้านเห็นวัดแห่งนี้อยู่ริมน้ำบางปะกง มีต้นกระเบาขึ้นอยู่หนาแน่นจึงเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อพันธุ์ไม้ท้องถิ่นว่า วัดบางกระเบา มีอดีตเจ้าอาวาสนามว่า พระครูสิทธิสารคุณ หรือ หลวงพ่อจาด คังคสโร เป็นพระเกจิสำคัญเรืองวิทยาคมที่มีชื่อเสียงโด่งดังในพื้นที่แถบภาคตะวันออก เป็นที่เคารพของชาวปราจีนบุรี ต่อมาในปี พ.ศ.2542 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ายกวัดบางกระเบาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อ 22 มิถุนายน พ.ศ.2543 ปัจจุบันมี พระราชภัทรธาดา ได้สมญานามว่า หลวงพ่อนักพัฒนา เป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

*******************************