กรมการขนส่งทางบก จัดผู้ตรวจการและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง

กรมการขนส่งทางบก จัดผู้ตรวจการและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง เชิญชวนผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท อาทิ รถแท็กซี่ รถโดยสารสาธารณะหมวด 4 รถสองแถว และรถจักรยานยนต์สาธารณะ เข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ในฐานะผู้ประกอบการ พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

 

โดยสามารถลงทะเบียนได้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการประกอบอาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ในการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการ “เราชนะ” ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับวงเงินสิทธิโครงการ “เราชนะ” ผ่านบัตรโดยอัตโนมัติ และช่วยเหลือผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทควบคู่กัน