รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 23,557 ราย (เพิ่มขึ้น 186 ราย)

-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 141 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 10 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 35 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่13,383ราย)

เสียชีวิตรวม 79 ราย (วันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 17,410 ราย(73.91%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 468 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 6,068 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ141 ราย มีรายละเอียดดังนี้จาก กรุงเทพมหานคร(3) สมุทรสาคร(132) นครปฐม(1) ปทุมธานี(4) เพชรบุรี(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 รายและเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(6) ชลบุรี(3)และ สงขลา(1) มีรายละเอียดดังนี้

– จากประเทศเยอรมนี 1 ราย

– จากประเทศอินเดีย 1 ราย

– จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย

– จากประเทศสวีเดน 1 ราย

– จากประเทศตุรกี 1 ราย

– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย

– จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย

– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย

สถานการณ์โลกในวันนี้

– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 106.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 78 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ73.5)

– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 89,691 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 474,933 ราย

– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,673 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97

– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก

สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,304 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 165 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,168ราย

– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 242,452 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,731 ราย

– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 474 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย

– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย

– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 20 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม