สธ.ติดตามมาตรการ Bubble and Seal สมุทรสาคร เข้าดำเนินการแล้วใน 9 โรงงานขนาดใหญ่

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตามมาตรการ Bubble and Seal ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการแล้ว 9 แห่ง ส่งผลให้แนวโน้มสถานการณ์ดีขึ้น อัตราครองเตียงในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามลดลง ยังค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในโรงงานขนาดกลาง ขนาดเล็ก และชุมชนเสี่ยงต่อเนื่อง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ จ.สมุทรสาคร นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด 19 และมาตรการ Bubble and Seal จ.สมุทรสาคร โดยนายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวว่า จากมาตรการ Bubble and Seal ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนควบคุมโรคในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเป็นวงกว้างและการแพร่เชื้อสู่ชุมชน พบว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี ดำเนินการในโรงงานขนาดใหญ่ไปแล้ว 9 แห่ง มีพนักงานรวมกว่า 52,000 คน ส่วนโรงงานขนาดกลาง/ขนาดเล็ก ตลาดสด และในชุมชนเสี่ยง ยังคงเฝ้าระวังค้นหาเชิงรุกต่อเนื่อง เพื่อติดตามและค้นหาผู้ติดเชื้อให้มากที่สุด

นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า จากการทำงานอย่างหนักของทีมกระทรวงสาธารณสุขและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง คัดกรอง ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก และการได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชน ทำให้สถานการณ์ขณะนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่งผลให้อัตราการครองเตียงในโรงพยาบาลและในโรงพยาบาลสนามลดลง ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนเตียงในโรงพยาบาลรัฐ เอกชน ศูนย์ห่วงใยคนสาคร และ ศูนย์ห่วงใยแรงงานสาคร รวมทั้งหมด 8,030 เตียง มีผู้ติดเชื้อนอนรักษา 2,607 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5
หากสถานการณ์ยังคงดีขึ้นเรื่อย ๆ เช่นนี้ คาดว่าจะปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์โรงพยาบาลสนามเป็น Factory Quarantine ช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ใช้เป็นที่พักของพนักงาน เพื่อให้ง่าย ต่อการควบคุมโรคตามมาตรการ Bubble and Seal นอกจากนี้ได้สั่งการให้จังหวัดเตรียมแผนการจัดฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป