ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี ขอเชิญร่วมประเพณีลอยกระทงในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี ขอเชิญร่วมประเพณีลอยกระทงในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่สืบทอดต่อ ๆ กันมา และเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ซึ่งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และวัดวาอารามต่าง ๆ ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง และมีกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การประกวดนางนพมาศ  การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทงสวยงาม มหรสพต่าง ๆ  อุโมงค์สายรุ้ง โคมไฟยักษ์ การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชน ฯลฯ โดยสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่

 

วัดไผ่โรงวัว ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง วันที่ 17 – 25 พฤศจิกายน 2561
วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง วันที่ 19 – 25 พฤศจิกายน 2561
วัดจำปี ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง วันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2561
วัดพังม่วง ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2561
วัดวรจันทร์ ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมือง วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2561
วัดมะนาว ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
วัดโภคาราม ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
วัดหนองกระทุ่ม  

ตำบลหนองกระทุ่ม

อำเภอเดิมบางนางบวช

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก  

ตำบลเดิมบาง

อำเภอเดิมบางนางบวช

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
วัดโพธาราม ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2561
วัดแค ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง วันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2561

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…. ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทร 035-525880