ชป.ผุดแผนการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยแม่ประจันต์ จ.เพชรบุรี

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายสาธิต อุ๋ยตระกูล นายสุชาติ อุสาหะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดเพชรบุรี นายทัตเทพ ชุมนุมมณี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเพชรบุรี นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พิจารณาแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่ประจันต์ จ.เพชรบุรี

นายเฉลิมเกียรติฯ เปิดเผยว่า ลุ่มน้ำห้วยแม่ประจันต์ มีพื้นที่ 1,228 ตร.กม. มีปริมาณน้ำท่า 244 ล้านลบ.ม. มีอ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์ ที่เก็บกักน้ำได้ 42 ล้านลบ.ม. ช่วยบรรเทาอุทกภัยเมืองเพชรบุรี และเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง กรมชลประทาน ได้วางแผนพัฒนาลุ่มน้ำแม่ประจันต์ ให้สามารถเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้นกว่า 34 ล้าน ลบ.ม ด้วยการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์ พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำห้วยแม่ประจันต์เพิ่มอีก 4 แห่ง จะทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 2 ล้าน ลบ. ม. และสร้างอ่างเก็บน้ำสาริกา ที่มีความจุประมาณ 12 ล้าน ลบ.ม. รวมถึงพิจารณาขยายพื้นที่ชลประทานตลอดลำห้วยแม่ประจันต์ และบริเวณบ้านเขากลิ้ง ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ตลอดจนพื้นที่ข้างเคียง นอกจากนี้ ยังสนับสนุนน้ำให้กับเรือนจำกลางเพชรบุรี และหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงอีกด้วย