ผู้ว่าฯ อัศวิน ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในสถานศึกษา

วันที่ 8 ก.พ. 64 เวลา 13.30 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา และการป้องกันเด็กนักเรียนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนชุมชนด้านการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตบางเขน โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา สำนักงานเขตบางเขน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารได้ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง จุดล้างมือ จุดพักคอยผู้ปกครอง และห้องเรียน เป็นต้น โดยเน้นย้ำสถานศึกษาให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชน