กทม. จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ “ครัวพระราชทาน” มอบอาหารให้ประชาชนฝ่าวิกฤติโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

โดยวันที่ 8 ก.พ. 64 เวลา 11.30 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และภริยาพร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “โรงครัวพระราชทาน” โดยประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ เพื่อมอบให้ประชาชนในชุมชน และบริเวณใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่เขตบางเขน ได้แก่ ชุมชนยิ่งศิริ จำนวน 100 ชุด ชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้ จำนวน 200 ชุด และคอนโด 57 จำนวน 200 ชุด รวมจำนวน 500 ชุด โดยมีเมนูประกอบด้วยกระเพราไก่ ไข่ต้ม ไข่ดาว และไข่เจียว รวมทั้งมอบน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ชาวชุมชนอีกด้วย โดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม และผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ร่วมพิธี ณ บริเวณคอนโดพหลโยธิน 57 เขตบางเขน จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มอบสิ่งของและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงภายในชุมชน จำนวน 4 ราย

ทั้งนี้ การจัดโรงครัวพระราชทานในวันนี้ คำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ยึดหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน มีเมนูอาหารที่สด สะอาด บุคลากรในครัวแต่งกายตามมาตรฐาน คือ สวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมทั้งจัดระเบียบและรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

————-