ทางหลวงชนบท ซ่อมบำรุงผิวทางจราจรถนนสาย พบ.4016 บ้านปึกเตียน จ.เพชรบุรี เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

กรมทางหลวงชนบท โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทชะอำ นำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร ลงพื้นที่ซ่อมบำรุงผิวทางจราจรบนถนนทางหลวงชนบทสาย พบ.4016 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3187 บ้านปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ช่วง กม.ที่ 0 + 620 ถึง กม.ที่ 0+635 รวมระยะทาง 15.20 เมตร โดยซ่อมบำรุงผิวทางด้วย Premix ซึ่งเป็นวัสดุที่แข็งและคงทน เพื่อเป็นการลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ที่สัญจรบนถนนทางหลวงชนบท

อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางหรือแจ้งเหตุบนสายทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง