ชป.แจงกรณีการส่งน้ำโครงการฯวังบัว จ.พิจิตร

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่มีเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  ส่งคลิปวีดิโอ 3 คลิป ร้องเรียนว่า กรมชลประทานได้แจ้งให้เกษตรกรรับทราบการหยุดรับน้ำจากแม่น้ำปิงเข้าพื้นที่ ตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป แต่กลับพบว่าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ ยังเปิดรับน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้น้ำ นั้น

นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน  ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า จากการตรวจสอบ พบว่า คลิปวีดิโอแรก เป็นคลิปที่ทางโครงการฯ ได้เปิดบานท่อระบายน้ำ(ทรบ.)วังยาง ในช่วงวันที่ 5-17 มกราคม 2564  เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีล่าช้าและประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงในเขตพื้นที่ท้ายน้ำของโครงการฯ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลโพธิ์ไทรงาม ตำบลท่าขมิ้น ตำบลทะนง และตำบลท่าเสา ของอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ตามที่ผู้นำกลุ่มผู้ใช้น้ำได้ร้องขอให้ช่วยเหลือ

ส่วนคลิปวีดิโอที่ 2  เป็นภาพ ทรบ. กลางคลอง MC วังยาง (กม. 12+700 ของคลองวังยาง) มีหน้าที่ในการแบ่งรับน้ำเข้า ทรบ. ปากคลอง 2RMC วังยางอยู่แล้ว

คลิปวีดิโอที่ 3 ที่ได้มีการบันทึกในวันเดียวกันคือ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ซึ่งจากภาพจะสังเกตเห็นว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน ทรบ. ทั้งสองมีน้อยมาก เนื่องจากปริมาณน้ำดังกล่าวเกิดจากการรั่วซึมของน้ำผ่านบาน ทรบ.วังยางที่ชำรุด ได้ปิดบานเพื่อหยุดการส่งน้ำ พร้อมกับแจ้งให้เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่โครงการฯได้รับทราบอย่างทั่วถึงแล้ว

กรมชลประทานได้ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น โดยนำแผ่นเหล็กป้องกันการรั่วซึมใส่ในช่อง Stop log ของ ทรบ.วังยาง ทำให้การรั่วซึมของน้ำลดลง พร้อมกันนี้ ได้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณซ่อมแชมบานระบายในปีงบประมาณ 2564 หากได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้ว จะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อสอบถามไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ชลประทานบริการประชาชน