“บิ๊กอู๋” ห่วงใยแรงงานไทยในอิสราเอล กำชับทูตแรงงาน ช่วยเหลือทันที

พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์พื้นที่ทางภาคใต้ของอิสราเอลที่ถูกโจมตีด้วยจรวดและกระสุนปืน ค. จากกลุ่ม Hamas  ในฉนวนกาซ่า ตั้งแต่คืนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)    ได้สั่งการให้ นายศักดินาถ  สนธิศักดิ์โยธิน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสำนักงานแรงงานในประเทศอิสราเอล (กรุงเทลอาวีฟ) ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งในเบื้องต้น ฝ่ายแรงงานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทจัดหางานอิสราเอลและหน่วยงานด้านความปลอดภัยท้องถิ่นอิสราเอลแล้ว ไม่พบรายงานแรงงานไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต พร้อมทั้งได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้แรงงานไทยในพื้นที่ภาคใต้ของอิสราเอลติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อม โดยให้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารหรือเตรียมการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย ทำการคัดเลือกตัวแทนกลุ่ม เพื่อเป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายแรงงานฯ และสถานเอกอัครราชทูตได้เมื่อมีเหตุการณ์ไม่สงบ และขอให้แรงงานไทยทุกท่านติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิด พร้อมศึกษาทบทวนแนวปฏิบัติตนกรณีมีเหตุระเบิดหรือการยิงสู้รบในเขตพื้นที่ภาคใต้ของอิสราเอล รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยท้องถิ่นของอิสราเอลอย่างเคร่งครัด ซึ่งจากข้อมูลของกรมการจัดหางานพบว่า ขณะนี้มีแรงงานไทยไปทำงานในประเทศอิสราเอล จำนวนทั้งสิ้น 26,799 คน

พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้ฝ่ายแรงงานฯ เตรียมการให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านต่างๆ แก่แรงงานไทยในประเทศอิสราเอล และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อแรงงานไทย หากเกิดผลกระทบจะต้องสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องแรงงานในต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว และจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น ขอให้ครอบครัวญาติพี่น้องของแรงงานไทยที่ทำงานในประเทศอิสราเอลมั่นใจได้ว่า รัฐบาลและกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยและพร้อมที่จะให้ความคุ้มครองช่วยเหลือแรงงานไทยทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงการคุ้มครองแรงงานไทยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัญญาจ้างงานและกฎหมายท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ

ทั้งนี้ หากแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ได้ที่ โทร. 09-954 8431-2

 

+++++++++++++++++++++++

 

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ /

ดาวนภา  เนาวรังษี – ข่าว /