วัดตะโกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเข้มงวด

เมื่อเวลา 16:00 น.วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ที่พระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์ หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก วัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทส ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และครอบครัว ศรีวัฒนประภา ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่พระ มงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระศรีวินยาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นองค์ธรรมกถึก พระสงฆ์จตุรวรรควัดอาวุธวิกสิตาราม สวดพระอภิธรรม มีนางสรัลพัชร ประโมทกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 วปร.และประชาชน เข้าร่วมพิธีภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเข้มงวด

พระครูสิทธิสรคุณ หรือพระอาจารย์แก้ว เจ้าอาวาสวัดตะโก กล่าวว่า ทางวัดตะโก ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ แต่เนื่องด้วย เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ ทางวัดตะโกจึงได้ทำการปิดวัด เพื่อพ่นยาฆ่าเชื้อ โดยดำเนินการทำความสะอาดทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เมื่อสถารณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 คลี่คลายลง ประกอบกับ ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีคำสั่งผ่อนคลาย แต่ยังคงอยู่ในมาตราการการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด และเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทางวัดตะโกได้เปิดวัดเพื่อให้เประชาชนเข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นวันแรกโดยทางวัดได้จัดเตรียมมาตรการอย่างเข้มงวด และในวันนี้ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทส ผู้อำนวยการศูนย์ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่พระ มงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ฯเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ถือเป็นการบำเพ็ญกุศลครั้งแรกของปี 2564 นี้