กรมเจ้าท่า ขุดลอกร่องน้ำคลองน้ำแดง อำเภอแกลง แก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน ช่วยในการระบายน้ำ เพื่อประชาชนและความปลอดภัยในการเดินเรือ

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองน้ำแดง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยชุดเรือขุดลอกร่องน้ำพื้นที่ป่าชายเลน และรถขุด จบ.2 ระยะทางยาว 200 เมตร ความกว้างก้นร่องน้ำ 15 เมตร ความลึก 2.00 เมตร จากน้ำลงต่ำสุด ปริมาณวัสดุขุดลอก 22,151 ลบ.ม. มีการเปิดหน่วยไปเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 45 วัน สำหรับการขุดลอกร่องน้ำคลองน้ำแดง มีเป้าหมายเพื่อให้ได้ความลึก ความกว้างตามเกณฑ์ พร้อมแก้ไขปัญหาความตื้นเขินของร่องน้ำจากตะกอนทรายและเศษวัสดุที่สะสมกีดขวางแนวร่องน้ำ เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนในการเดินเรือ ทั้งยังช่วยระบายน้ำในช่วงฤดูฝน

สำหรับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา สามารถขุดลอกได้ที่ระยะทาง 44 เมตร คิดเป็นร้อยละ 22.00 ซ่อมสร้าง และสับเปลี่ยนบุ้งกี๋ลูกใหม่ เพื่อใช้ทดแทนบุงกี๋ลูกเดิมที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ได้แก่ พื้นที่แนวขุดลอกใต้น้ำเป็นทรายทับถมเป็นเวลานาน มีความหนาแน่นสูง ระดับน้ำลงต่ำมาก และบริเวณขอบร่องน้ำมีแนวหิน เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือบรรทุกวัสดุที่ได้จากการขุดลอก ไปทิ้งยังตำแหน่งที่กำหนด ทางสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 จังหวัดระยอง ได้แก้ไขโดยการปรับเปลี่ยน เพิ่มเวลาปฏิบัติงาน เน้นการบำรุงรักษาเครื่องจักรทุกวันหลังเสร็จสิ้นการขุดลอก เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด

อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมเจ้าท่ามีนโยบายในการดำเนินการขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดิน และขุดลอกคลองที่มีสภาพตื้นเขินทั่วประเทศ เพื่อบำรุงรักษาร่องน้ำที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ให้มีความสะดวก ปลอดภัยในการเดินเรือ และเพื่อการระบายน้ำ ทั้งนี้ หากพบว่ามีคลองหรือร่องน้ำใดที่ตื้นเขินสามารถแจ้งมาที่กรมเจ้าท่า สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่ทั่วประเทศ กรมเจ้าท่าพร้อมที่จะขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา และพัฒนาไปด้วยกัน โดยจะเดินเคียงข้างประชาชน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

#เจ้าท่าคือผู้ดูแลร่องน้ำทางเรือเดิน #ภารกิจเหนือสิ่งอื่นใด #กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน

______________________________