ป.ป.ส. ร่วมตำรวจ-ฝ่ายปกครอง แถลงโชว์ผลงานยึดทรัพย์สิน ไพโรจน์ ภู่ฉุน เครือข่ายยาเสพติดเมืองกาญจน์ ยึดโคขุน 257 ตัว พร้อมที่ดิน รถไถ-รถยนต์ รวมมูลค่า 15 ล้านบาท ตามแผนปฏิบัติการ ยุทธการพิทักษ์ไทย

​​

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พ.ต.ท.ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอำนาจ เหล่ากอที ผอ.ปปส.ภ.7 นายอุดมชัย โลหณุต ผอ.สปป. พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พ.ต.อ.กฤติชัย ทองอยู่ รองผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้แทนจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนภูธรภาค 7 ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ฝ่ายปกครองในพื้นที่ และปปส.ภ.7 แถลงข่าวคดีเครือข่ายนายไพโรจน์ ภู่ฉุน ภายใต้แผนปฏิบัติการ “ยุทธการพิทักษ์ไทย ยึดทรัพย์ตัดวงจรยาเสพติด 1/64” ในพื้นที่อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

​ตามนโยบายรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะนายทุนระดับผู้สั่งการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเน้นการยึด อายัดทรัพย์สิน ทำลายโครงสร้างและตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและจริงจัง ภายใต้ปฏิบัติการดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ส. ได้สืบสวนขยายผลจากผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยในพื้นที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี และนำไปสู่การขออนุมัติจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อหา สมคบ สนับสนุน และช่วยเหลือ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการฯ พ.ศ. 2534 จำนวน 1 ราย คือ นายไพโรจน์ ภู่ฉุน อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ผลการปฏิบัติ ได้จับกุมนายไพโรจน์ ภู่ฉุน จากการตรวจสอบเพื่อยึด/อายัดทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในความครอบครองของผู้ต้องหา ได้แก่ โคขุน จำนวน  257 ตัว บ้านพร้อมที่ดิน 1 แปลง รถยนต์ จำนวน 3 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน รถไถ จำนวน 2 คัน และเครื่องอัดฟาง จำนวน 1 คันรวมมูลค่ากว่า 15,000,000 บาท

ทั้งนี้ ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือครั้งสำคัญของหลายหน่วยงาน และเป็นการใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 (มาตรการสมคบ สนับสนุนช่วยเหลือ) โดยขยายผลจับกุมบุคคลที่เกี่ยวข้องและยึดทรัพย์สิน เพื่อทำลายเครือข่ายและโครงสร้างการค้ายาเสพติดรายสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดของประเทศ