“พิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยาคม อำเภอบางสะพาน และที่ว่าการอำเภอทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3000 ชุด