ชป.ส่งเครื่องจักรกำจัดวัชพืชในคลองระบายน้ำสายใหญ่ยางมณี จ.อ่างทอง ช่วยเหลือเกษตรกร

กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าไปกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองระบายน้ำสายใหญ่ยางมณี อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง หวังเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชน

นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 กรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำขึ้นอยู่เต็มคลองระบายน้ำสายใหญ่ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ในช่วงกิโลเมตรที่ 7+000 ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ประกอบกับมีเกษตรกรบางกลุ่มนำก้อนหินและกระสอบทรายวางขวางทางน้ำ เพื่อยกระดับน้ำในคลองไปใช้ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนที่ใช้น้ำในพื้นที่ด้านท้ายคลอง นั้น

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ได้ประสานกับส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 สำนักเครื่องจักรกล เพื่อเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว พร้อมดำเนินการขนย้ายเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าไปกำจัดวัชพืชและรื้อย้ายสิ่งกีดขวางทางน้ำออกจากคลองระบายน้ำสายใหญ่ ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวานนี้(4 กุมภาพันธ์ 2564) เพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านลงสู่พื้นที่ตอนล่างได้สะดวกยิ่งขึ้น ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรและประชาชนที่ใช้น้ำในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก หากประชาชนหรือหน่วยงานต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อสอบถามไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ชลประทานบริการประชาชน

……………………………………

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5 กุมภาพันธ์ 2564