ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ / โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยา เตือน เกี่ยวกับ พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2564

เนื่องจาก ในช่วงวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2564
จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้
พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ เข้ามาปกคลุมภาคอีสานตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตก ได้ในบางพื้นที่
โดยเฉพาะ ภาคเหนือตอนบน และภาคอีสานตอนบนหลังจากนั้นอุณภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส

โดยจะเริ่มมีผลกระทบ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือก่อน ได้แก่จังหวัด แม่ฮ่องสอน ตาก เชียงใหม่ และ ลำพูน

ส่วนบริเวณภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะได้รับผลกระทบในระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564

ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้น และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหาย ที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจในแต่ละพื้นที่สามารถติดตามสอบถามได้ที่สายด่วน 1182
เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th
แอปพลิเคชั่น thai weather
Facebook และ youtube Channel twitter กรมอุตุนิยมวิทยา
สถานีวิทยุกระจายเสียง ของกรมอุตุนิยมวิทยา