สำหรับสถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วงวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับสถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วงวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 1.9 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็ก ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด