คปอ. รฟม. ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ประจำไตรมาส ตลอดจนติดตามปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ณ พื้นที่ก่อสร้างสถานีสวนหลวง ร.9 สถานีศรีนครินทร์ 38 และสถานีศรีนุช บนแนวถนนศรีนครินทร์ โดยในการนี้ คปอ. รฟม. ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและมาตรฐานการทำงานบนที่สูงอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การป้องกันอุปกรณ์การก่อสร้างร่วงหล่นลงไปบนถนนหรือพื้นที่สาธารณะ

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยแก่ตนเอง คนรอบข้าง รวมถึงผู้สัญจรโดยรอบ สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” ซึ่งประกาศไว้เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

————————————————–