วศ.ร่วมส่งมอบนวัตกรรม PAPR ฝีมือคนไทย แก่กระทรวงสาธารณสุขก่อนกระจายสู่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม เป็นผู้แทนร่วมพิธี “ส่งมอบนวัตกรรมหน้ากากแรงดันลบและบวก ออกแบบและผลิตโดยทีมวิศวกรฮอนด้า พร้อมด้วยเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ” ของกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย รวมมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท โดยมี นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย นายวรพจน์ พรประภา กรรมการกองทุนฯ และ ผศ.นพ.อนุแสง จิตสมเกษม รองคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าร่วมส่งมอบฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีบทบาทภารกิจด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ และอยู่ในช่วงดำเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ PAPR ตามมาตรฐานระดับสากล ได้ทำการทดสอบการรั่วซึมเข้า (Inverse Leakage) ของอุปกรณ์ดังกล่าว ด้วยวิธีเทียบเคียงมาตรฐานสากลเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งผลอยู่ในระดับที่ดี หน้ากากแรงดันลบและบวกดังกล่าวฯ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 ครั้งนี้ได้ โดยทางฮอนด้าจะจัดส่งผ่านเครือข่ายทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศต่อไป