จิตอาสา 904 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการอบรมโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ในพื้นที่อำเภอบางปะอิน เพื่อสามารถพี่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ที่ หมู่ 1 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนครินทร์ อาจหาญ วิทยากรจิตอาสา 904 พร้อมด้วย นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสา เข้าร่วมติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการอบรมโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ในพื้นที่อำเภอบางปะอิน

ด้วยกรมราชทัณฑ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองได้ เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอกและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อผู้พ้นโทษสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยให้เรือนจำ ทัณฑสถาน จัดทำฐานข้อมูลผู้ผ่านการอบรม “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” และประสานงานกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ในการดำเนินงานติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการอบรมโครงการฯ โดยกรมราชทัณฑ์ได้รับความร่วมมือจากศูนย์จิตอาสา 904 ในการเยี่ยมผู้ผ่านการอบรมฯ เพื่อสอบถามปัญหาความต้องการในการช่วยเหลือด้านต่างๆ ในรูปแบบของจิตอาสาในพื้นที่ ตั้งแต่การปล่อยตัวผู้พ้นโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษที่ผ่านการอบรมโคกหนองนา โดยเรือนจำจะทำการลงข้อมูลในระบบฯ ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ “โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ทั้ง 4 เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 860 คน ในส่วนพื้นที่อำเภอบางปะอิน มีผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ ฯแล้ว จำนวน 147 คน