แจ้งเตือนระวังอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 4 ก.พ. 64 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2564 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

เนื่องจากขณะนี้ใกล้ถึงวันตรุษจีนซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 12 ก.พ. 64 โดยช่วงเทศกาลตรุษจีนถือเป็นเทศกาลปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน และจะมีการประกอบพิธีไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ด้วยการจุดธูปเทียน เผากระดาษเงิน กระดาษทอง และจุดประทัด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวหากไม่ระมัดระวังอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเกิดอัคคีภัย นำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ ในที่ประชุมจึงได้กำชับให้สำนักงานเขตและหน่วยงานต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนประกอบพิธีไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวัง โดยในการจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้เจ้า การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ทำด้วยความระมัดระวัง มีภาชนะที่ไม่ติดไฟและแข็งแรงรองรับ ดูแลธูปเทียน กระดาษเงิน กระดาษทอง ให้ไฟดับสนิทก่อนจึงเข้านอนหรือออกนอกเคหสถาน สำหรับการจุดประทัดต้องทำในที่โล่ง รวมถึงมีการตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากชำรุดต้องซ่อมทันที นอกจากนี้ให้ปิดสวิตช์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน มีการติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติและเดินสายดินเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหล หลังจากประกอบอาหารเสร็จแล้วต้องปิดวาล์วแก๊สและถังแก๊สให้เรียบร้อย รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยหรือเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้าน ศึกษาถึงวิธีการใช้และถ่ายทอดให้ผู้พักอาศัยใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง และต้องตรวจสอบและบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

ทั้งนี้ หากพบเห็นเหตุเพลิงไหม้ให้แจ้งสายด่วนดับเพลิง โทร. 199 ตลอด 24 ชั่วโมง

——————————-