ททท. จับมือ กรมอนามัย เดินหน้าตรวจประเมินผู้ประกอบการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตามมาตรฐาน SHA เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

Featured Video Play Icon

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัย  ด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค โดยร่วมกันตรวจประเมินผู้ประกอบการที่ได้รับตรามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ โดยมี นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย   อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมตรวจประเมิน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานคร

สำหรับการตรวจประเมินในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดตรวจกิจการ 3 ประเภท ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ คือ 1. ประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 2. ประเภทร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ 3. ประเภทภัตตาคาร และร้านอาหาร ซึ่งเป็นประเภทกิจการที่มีผู้ใช้บริการเป็นหลัก โดยกำหนดลงพื้นที่ตรวจบริเวณต่างๆ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งมีขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ และมีชื่อเสียงระดับโลก

โครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health หรือSHA เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. กับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโครงการเพื่อให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปกติใหม่ (New normal) และยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรการด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ    ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขเป็นหัวใจหลัก ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ที่จะมาใช้สินค้าและบริการ

————————————-