EXIM BANK ส่งมอบหน้ากาก Face Shield ให้บุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานครใช้ป้องกันโควิด-19 ในการปฏิบัติหน้าที่

นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ส่งมอบหน้ากาก Face Shield เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยสอดคล้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ EXIM BANK โดยมี พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 4121-4