จัด Workshopให้ความรู้เทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาเรื่องการนอน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมนิทราเวชศาสตร์และสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช จัด Workshop Precongress Workshop 2 “New Technologies in sleep” โดยได้รับเกียรติ จาก รศ.นพ.วัฒนชัย โชตินัยวัตรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และ ดร.สุวิทย์ ธนียวัน ประธานกรรมการบริษัท อีโอ ไลฟ์เมด จำกัด (ขวา) เข้าร่วมในงานเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาเรื่องการนอนและขั้นตอนการสวมใส่อุปกรณ์หน้ากาก ResMed AirFit P30i โดย มีบุคลากรทางการแพทย์ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น ณ ตึกอดุลย์ โรงพยาบาลศิริราช