จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบเครื่องมือแพทย์จากมูลนิธิพุทธะมหาเมตตาและบริษัท นาคาวิศวมิตร จำกัด เพื่อนำไปให้บริการทางการแพทย์กับผู้ป่วยโรงพยาบาลบางปะอิน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:30 น. ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบเครื่องส่องกล่องเสียงเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจ จำนวน 3 ชุด เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง รวมมูลค่า 119,760 บาท จากมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา โดยพระครูปลัดกิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก และคณะศิษย์ พร้อมทั้งรับมอบเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า จำนวน 12 ลีด เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 ตัว รวมมูลค่า 175,000 บาท จาก คุณพ่อวิชัย – คุณแม่เพ็ญศรี ตรีวิชา ตัวแทนบริษัท นาคาวิศวมิตร จำกัด นำโดยคุณภิญญงค์ ตรีวิชา โดยมีนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมส่งมอบให้นายแพทย์ฐาปกรณ์ จิตตนูนท์ ผอ.โรงพยาบาลบางปะอิน เพื่อนำไปให้บริการทางการแพทย์กับผู้ป่วยในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด ห้องพิเศษ และคลินิกชุมชนสามเรือนต่อไป

โรงพยาบาลบางปะอิน มีการยกระดับบริการจาก F เป็น M2 จึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมให้เพียงพอ และเหมาะสมในการให้บริการ ดังนั้น การได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวอย่างเพียงพอ จะทำให้เกิดการพัฒนาและยกระดับการรักษาที่ดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนโดยรวม รวมถึงประโยชน์ในการให้บริการและยกระดับของโรงพยาบาลต่อไป

………………………………..

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา