กรมปศุสัตว์สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าจับกุมร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ผิดกฎหมาย บริเวณตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 กรมปศุสัตว์ โดยกองสารวัตรและกักกัน สนธิกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง บุกตลาดไท ตรวจจับร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ผิดกฎหมาย ยึดของกลาง จำนวน 18 รายการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 35,075 บาท เตือนเจ้าของสัตว์หากนำไปใช้กับสัตว์ของตนเอง อาจเกิดอันตรายถึงตาย และอาจก่อให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาและสารตกค้างได้

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์โดยชุดเฉพาะกิจของกรมปศุสัตว์ซึ่งประกอบด้วย กองสารวัตรและกักกัน  กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี ด่านกักกันสัตว์สระบุรี ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท และด่านกักกันสัตว์ลพบุรี สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง เข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ในพื้นที่บริเวณตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  จำนวนทั้งสิ้น 4 ร้าน ผลการตรวจสอบพบการกระทำความผิด จำนวน 2 ราย แบ่งเป็น กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 จำนวน 1 ราย และพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ จำนวน 1 ราย

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว สืบเนื่องจากกรมปศุสัตว์ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าสถานประกอบการภายในตลาดไท มีการขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ไม่มีทะเบียน และเสื่อมคุณภาพ หากเจ้าของสัตว์นำอาหารสัตว์ ยาสัตว์ไปใช้กับสัตว์ของตนเอง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ถึงตาย เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาและสารตกค้างได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบระยะยาว ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคในลำดับต่อไป

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อความปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงของท่านและเป็นการป้องกันอันตรายสู่ผู้บริโภคโดยเฉพาะปัญหาเชื้อดื้อยาหรือสารตกค้าง ขอให้ประชาชนเจ้าของสัตว์หรือเกษตรกร เลือกใช้อาหารสัตว์ ยาสัตว์ที่มีทะเบียนและผ่านการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์จะต้องได้รับใบอนุญาต และขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ที่มีทะเบียน และมีคุณภาพด้วย

—————————–

ข้อมูล/ ข่าว  :  ฝ่ายสารวัตร กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์